နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Read the latest news, an inspiring story from the Ministry of Commerce’s work, or get in touch with our media team.

နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အလုပ်မှ စိတ်အားထက်သန်ဖွယ်ရာ သတင်းကို ဖတ်ရှုပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ မီဒီယာအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။