Brief No.1 (MICROFINANCE နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊

စီးပွားရေးရာဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော

Issue Brief No.1 (MICROFINANCE နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *