ကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်မည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု

ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း (၇၅)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စကားဝိုင်း

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *