အခွင့်အလမ်းချဲ့ထွင်ပါ။

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် လက်တွဲ၍ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေး၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

NUG Myanmar - Acting President
Acting President
Duwa Lashi La
Prime Minister - Mahn Winn Khaing Thann
Prime Minister
Mahn Winn Khaing Thann
NUG - Ministry of Commerce - Union Minister
Union Minister
H.E. Daw Khin Ma Ma Myo

ဌာနဆိုင်ရာများ